Bli Modell

Vi trenger stadig modeller til alle våre kurs.

På kurs vil deltaker være nøye fulgt opp av instruktør.

Send mail til oss på kurs@kompetanseklinikken.no.

 

Merk emnefelt: Bli modell. Skriv i mail hva slags behandling du ønsker å være modell på. Vi kontakter henvendelser fortløpende.

 

Pris etter avtale

ØNSKER DU Å VÆRE MODELL PÅ VÅRE KURS?

I love natural permaenent makeup!

Mail: kurs@kompetanseklinikken.no                                                                Telefon 415 20 310

©2020 by Kompetanseklinikken